بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

به منظور تأمين خدمات مورد نياز به بيمه شدگان، شركت بيمه كارآفرين علاوه بر مزاياي مندرج در بيمه نامه و در چارچوب تعهدات آن، خدمات زير را در دسترس بيمه شدگان قرار مي دهد. 

راهنمايي پزشكي شبانه روزي

معرفي پزشك

بيمارستان و مراكز تشخيصي در سراسر ايران

اخذ پذيرش از بيمارستان ها و مراكز تشخيصي طرف قرارداد

تأمين مستقيم هزينه درمان و تشخيص در مراكز طرف قرارداد

جبران سريع خسارت در ساير مراكز

سازماندهي انتقال پزشكي زميني و هوايي

نظارت پزشكي بر درمان

تهيه دارو و وسايل كمياب

اطلاع رساني

اخذ نظريه دوم پزشكي

سازماندهي ترخيص

تهيه و تنظيم اسناد پزشكي

استفاده از اين خدمات ساده ، سريع و آسان است و فقط با يك تلفن در كليه ساعات شبانه روز در دسترس بيمه شده قرار دارد
بستري در بيمارستان
بيمه شدگان محترم پس از تماس با شماره تلفنهاي به شرح زير نسبت به ارائه اطلاعات زير اقدام مي نمايند.
شماره تلفن در ۲۴ ساعت شبانه روز :۵۱ ۸۴ ۶۴ ۸۸ -۰۲۱ و نمابر :۰۷ ۸۵ ۶۴ ۸۸ -۰۲۱ نام و نام خانوادگي متقاضي خدمات ، نام شركت ، شماره قرارداد بيمه ، نوع خدمات درخواستي ، نام پزشك معالج و بيمارستان ، تاريخ بستري ، شماره تلفن تماس . ( ارسال گواهي پزشك مبني بر علت بستري ضروري است و در هنگام زايمان تصوير شناسنامه خانم صفحه اول و دوم مورد نياز مي باشد.)
پس از دريافت اطلاعات فوق نسبت به انجام خدمات درخواستي در اسرع وقت اقدام خواهد شد
لازم به توضيح است كارت درماني بيمه شده اصلي و شناسنامه بيمه شده در هنگام پذيرش توسط بيمارستان ها و مراكز پاراكلينيكي طرف قرارداد مورد نياز مي باشد در صورتي كه محل بستري يكي از بيمارستان هاي طرف قرارداد باشد ، پس از دريافت اطلاعات فوق و انطباق خدمات درخواستي با پوشش بيمه ، معرفي نامه براي آن بيمارستان ارسال مي شود و شما با ارائه كارت شناسايي به قسمت پذيرش بيمارستان مي توانيد از خدمات لازم برخودار گرديد.
در صورت بستري شدن در ساير بيمارستان ها ، پس از ترخيص و تسويه حساب ، همه مدارك بيمارستاني ممهور به مهر بيمارستان و گواهي پزشك را به نشاني تهران. خ گاندي , گاندي ۱۵ پلاك ۲۴ (شركت كمك رسان ايران ) ارسال نماييد . هزينه هاي فوق برابر با مفاد قرارداد بيمارستان هم درجه محاسبه و تأمين مي گردد در صورت عدم درج حق الزحمه پزشكان در صورتحساب ، اين مبلغ بر اساس مفاد قرارداد با آن مركز و يا مراكز هم درجه تأمين مي گردد.
دروه انتظار : پوشش بيمه اي شما ممكن است براي برخي از خدمات ( زايمان بيماري هاي مزمن و .... ) داراي دوره انتظار باشد ، ارائه خدمات نيز تابع همان شرايط دوره انتظار خواهد بود .
فرانشيز : پوشش بيمه اي شما ممكن است در تأمين هزينه هاي درمان ، تشخيص و انتقال پزشكي داراي فرانشيز باشد ارائه خدمات نيز داراي همان فرانشيز خواهد بود.
استثنائات : پوشش بيمه اي شما ممكن است براي برخي شرايط و بيماري ها داراي استثنائات باشد، ارائه خدمات نيز تابع همان استثنائات است.
اورژانس : در صورت مراجعه به اورژانس بيمارستان و ضرورت بستري شدن ، مراتب را از همان جا به شماره تلفن۸۸۶۴۸۴۵۱ اعلام نماييد . اقدام لازم براي تأمين خدمات مطابق شرايط قرارداد بيمه انجام خواهد گرفت.
 

icon خدمات پاراكلينيكي و تشخيصي
پس از تماس با شماره تلفن هاي يادشده اطلاعات زير را اعلام فرماييد:
نام و نام خانوادگي متقاضي خدمات، نام شركت، شماره قرارداد بيمه، نوع خدمات درخواستي، تاريخ و محل انجام خدمات، شماره تلفن تماس، ( ارسال گواهي پزشكي مبني بر علت انجام خدمات ضروري است) پس از دريافت اطلاعات فوق در اسرع وقت نسبت به انجام خدمات درخواستي اقدام خواهد شد
در صورت تمايل به استفاده از ساير مراكز، پس از دريافت خدمات و تسويه حساب مدارك مورد نياز شامل دستور پزشك، اصل صورتحساب پرداختي، اصل نتيجه و گزارش خدمات ( عكس ، سونوگرافي ، شرح و ...)
را به نشاني : تهران. خ گاندي , گاندي ۱۵ پلاك ۲۴ ( شركت كمك رسان ايران ) ارائه فرماييد . هزينه مطابق با شرايط بيمه نامه در اسرع وقت تأمين خواهد شد.
محدوديتهاي دوره انتظار ، فرانشيز و استثنائات شامل خدمات پاراكلينيكي و تشخيصي نيز مي باشد.

icon مهلت و نحوه دريافت مدارك پزشكي تسويه شده
حداكثر مهلت براي بازگرداندان اصل و يا تصاوير مدارك پزشكي به بيمه شدگان متقاضي به دلايلي از جمله دريافت سهم بيمه گر اول , سه ماه از تاريخ تحويل مدارك به شركت كمك رسان ايران (كارگزار اين شركت ) و يا تاريخ ترخيص بيمه شده از بيمارستان ( در خصوص معرفي شدگان به بيمارستانهاي طرف قرارداد ) مي باشد , بديهي است پس از گذشت مهلت مذكور و عدم دريافت درخواست بيمه گذار اين شركت و به تبع آن شركت كمك رسان ايران ( واحد عمليات) ازاعاده مدارك مربوطه معذور بوده و مسئوليتي از اين بابت به عهده نخواهد داشت.

Page 2 of 2

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی خدمات بیمه ای بیمه های اشخاص بیمه درمان گروهی